Stichting Duurzaam USHC

Wat is Stichting Duurzaam USHC?

De Stichting Duurzaam USHC heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Doorprojectmatige ondersteuning van de Utrechtse Studsenten Hockey Club (USHC) hoopt de Stichting Duurzaam USHC het studentenhockey in Utrecht te helpen in verduurzaming op alle mogelijke vlakken. Deze doelstelling is breed geformuleerd: naast ecologische duurzaamheid wordt gestreefd naar organisatorisch/bestuurlijke, financieel-economische, sporttechnische en infrastructurele duurzaamheid, zoals beschreven in het beleidsplan (klik hier om te downloaden). Dit zal in 2018 nader worden uitgewerkt in een operationeel plan.

De bovengenoemde ondersteuning vindt plaats in de vorm van giften, leningen of borgstellingen, welke hopelijk bijdragen aan de bevordering en het behoud van de (meer-)waarde die de studentenhockeysport biedt aan het fysieke en sociale welzijn en de sociaal-maatschappelijke vaardigheden en bijdragen van studenten. Het zittende bestuur van USHC doet voorstellen voor investeringen, waarover het College van Advies een advies zal geven, op basis waarvan het bestuur van de Stichting Duurzaam USHC een besluit zal nemen.

Waarom is Stichting Duurzaam USHC er gekomen?

De Stichting Duurzaam USHC is opgericht op 3 juli 2017 en heeft ten doel het bevorderen en verduurzamen van de studentenhockeysport in Utrecht, als in het bijzonder aangeboden door de USHC, en alle daarmee gepaard gaande sociaalmaatschappelijke nut zoals sociale binding, maatschappelijke inbedding, fysieke en mentale gezondheid en bestuurlijk-organisatorische ervaring van studenten en al wat daarmee in den brede verband houdt.

Een steentje bijdragen aan een duurzame wereld, met USHC voorop, is waar de Stichting Duurzaam USHC naar streeft!

Wie zijn er aan Stichting Duurzaam USHC verbonden?

De Stichting Duurzaam USHC wordt conform de statuten momenteel bestuurd door:

Voorzitter: Mw Cornélie van Waegeningh

Secretaris: Dhr Nanning van der Hoop

Penningmeester: Dhr Achilles Vink

Bestuurslid: Mw Merel Broekhuizen

Bestuurslid: Mw Paulien Burgers

Hoe kan ik Stichting Duurzaam USHC helpen?

Donaties aan Stichting Duurzaam USHC zijn van harte welkom op het bankrekeningnummer NL50 TRIO 0338 7256 60.

Stichting Duurzaam USHC is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 69105596 (RSIN: 857736905).

Bij de Belastingdienst is momenteel de ANBI-status in aanvraag. Wanneer deze wordt toegekend, mag belastingvrij worden geschonken aan Stichting Duurzaam USHC. In het kader van de vereisten voor een ANBI-status is het van belang te weten dat Stichting Duurzaam USHC geen winstoogmerk heeft en zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen belang. Bestuurders van deze stichting voldoen aan integriteitseisen, wat onder andere betekent dat er alleen een onkostenvergoeding voor bestuurders mogelijk is en dus geen verdere beloning plaatsvindt.

Stichting Duurzaam USHC beheert verkregen gelden op degelijke wijze en belegt deze – voor zover ze niet op korte termijn ter realisatie van de doelstellingen kunnen worden aangewend – duurzaam, in lijn met de aard van de Stichting. De Stichting acteert daarbij conform de regels van “good governance” zoals gesteld door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

Waar kan ik meer informatie over Stichting Duurzaam USHC vinden?

Stichting Duurzaam USHC is bereikbaar via het volgende e-mailadres: [email protected].

Voor meer informatie over Stichting Duurzaam USHC wordt verwezen naar het Beleidsplan (klik hier om te downloaden) en de Statuten (klik hier om te downloaden).

In een later stadium zullen op deze website ook de financiële jaarverslagen worden geplaatst.

 
TOP