Vertrouwenspersoon

Hallo Allemaal,

Mijn naam is Sophie Uitdehaag en ik ben de vertrouwenspersoon van de U.S.H.C. Ik heb zelf van 2008 t/m 2014 bij de U.S.H.C. gehockeyd, in selectie en recreatieteams. Ik woon nog steeds in Utrecht en hockey nu bij Phoenix, maar ik ben dus nog steeds betrokken bij de club.

Als vertrouwenspersoon van de U.S.H.C. heb ik twee taken:

- Het begeleiden van bestuursleden bij lastige situaties

- Toegankelijk zijn voor leden in het geval van ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen

Hierbij kun je denken aan:

- Seksuele intimidatie

- Agressie en geweld

- Discriminatie

- Pesten en treiteren

- Machtsmisbruik

Je kunt denken: dat gebeurt niet bij ons op de club, of is dat nou wel nodig? Nu hoop je natuurlijk altijd van niet. Maar mocht het toch voorkomen, dan is het wel belangrijk dat je ergens terecht kunt.

Ik ben dus geen verlengstuk van het Bestuur maar heb een neutrale positie binnen de vereniging.

Wat kan ik voor je doen:

Ik heb als vertrouwenspersoon in eerste instantie een klankbordfunctie, een luisterend oor.

Ik kan adviseren in de richting van een mogelijke oplossing en ik kan ondersteuning bieden bij het realiseren hiervan. Alles gaat in overleg met jou en alle informatie zal ik strikt vertrouwelijk behandelen.

Wat ik niet voor je kan doen:

Ik doe niet aan waarheidsvinding. Ik zal dus niet "de klacht" onderzoeken, maar ik kan je wel steunen en samen zoeken naar een oplossing.

 
TOP