Stichting Duurzaam USHC

 

 


Een steentje bijdragen aan een duurzame wereld, met USHC voorop, is waar de Stichting Duurzaam USHC naar streeft!

Stichting Duurzaam USHC staat voor duurzaamheid. In de breedste zin van het woord. Om de USHC toekomstgericht te laten blijven is meer nodig dan wat de jonge bestuurders en leden aan inzet kunnen geven. Het dagelijkse bestuur van de USHC neemt de initiatieven tot verduurzaming en het bestuur van Stichting Duurzaam USHC zorgen voor het geld en zo willen wij samen bouwen aan een duurzame toekomst voor deze unieke hockeyclub.


 

50 jaar USHC … op weg naar 2071

De Utrechtse Studenten Hockey Club (USHC) werd in 1971 opgericht met de intentie om met name studenten in de landelijke hockeycompetitie te kunnen laten spelen, iets waar in Utrecht destijds geen speciale faciliteiten voor waren. Nu, in 2020, kunnen we terugkijken op een bijna 50-jarige vereniging met 600 leden die met veel enthousiasme hockeyen en actief en met succes (inmiddels op hoog niveau) meedoen aan de reguliere KNHB-competitie. De USHC, wordt door en voor studenten geleid en biedt naast sport menig lid de mogelijkheid tot het opdoen van werk- en bestuurlijke ervaring, terwijl er vriendschappen voor het leven worden gesmeed. Deze mooie vereniging willen wij graag doorgeven aan huidige en nieuwe generaties studenten zodat ook de komende 50 jaar studentenhockey in Utrecht mogelijk blijft en aan de eisen van een duurzame toekomst kan voldoen.


… naar een duurzame toekomst

Het zal dan ook geen verwondering wekken dat een aantal oud-leden van het eerste en van latere uren in nauwe samenspraak met de zittende besturen, in 2017 het initiatief nam tot de oprichting van de Stichting Duurzaam USHC (SDU). De SDU is een aparte stichting ter bevordering van lange termijn investeringen in verduurzaming van het studentenhockey, terwijl de vereniging USHC –door studieduur en derhalve relatief korte zittingsperiode van bestuurders- zich vooral richt op de kortere termijn en de dagelijkse gang van zaken van de vereniging. Verduurzaming kan zowel technisch/infrastructurele investeringen betreffen als maatschappelijk/sociaal, of financieel-economisch, organisatorisch/institutioneel en tenslotte niet het minste milieu- of ecologisch. Met steun van de SDU hoopt de USHC op termijn een meer autonome financiële positie te verkrijgen ten opzichte van de Universiteit. Vanuit SDU kan ook ondersteuning worden gegeven in de vorm van een bijdrage bij eventuele externe financieringsaanvragen ter verduurzaming van de vereniging.


Hoe gaan we te werk?

Investeringen worden gedaan op aanvraag van het USHC bestuur (al/niet via onze leden ontvangen) waarbij het College van Advies (CvA) de aanvraag toetst aan het duurzaamheids-belang voor de USHC. Het CvA adviseert overeenkomstig de SDU waarna de stichting vanuit haar eigen mandaat de aanvraag toetst aan haar statutaire (algemene) duurzaamheidscriteria en financiële haalbaarheid. De SDU is dus complementair aan de USHC, met het CvA in een verbindende rol. De drie partijen onderhouden goed onderling contact en streven naar constructief overleg.Doneer nu

En draag bij aan een duurzaam USHC

Wordt één van de donateurs van Stichting Duurzaam USHC en draag bij aan een duurzame toekomst voor de club.

Met de actie 50 x 50 x 50 sparen we voor de eerste investering van €2500. Help als één van de eerste vijftig donateurs met €50 mee aan de volgende 50 jaar van de USHC! De scoremeter laat zien hoe ver we al zijn. Op naar een duurzame toekomst!

 


Overige informatie SDU

Stichting Duurzaam USHC is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 69105596 (RSIN: 857736905).

Stichting Duurzaam USHC beheert verkregen gelden op degelijke wijze en belegt deze – voor zover ze niet op korte termijn ter realisatie van de doelstellingen kunnen worden aangewend – duurzaam, in lijn met de aard van de Stichting. De Stichting acteert daarbij conform de regels van "good governance” zoals gesteld door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).Wie zijn er aan Stichting Duurzaam USHC verbonden?

De Stichting Duurzaam USHC wordt conform de statuten momenteel bestuurd door:

Voorzitter: Mw. Merel Broekhuizen

Secretaris: Mw. Paulien Burgers

Penningmeester: Dhr. Achilles Vink

Bestuurslid: Mw. Cornélie van Waegeningh

Bestuurslid: Dhr. Nanning van der HoopWaar kan ik meer informatie over Stichting Duurzaam USHC vinden?

Stichting Duurzaam USHC is bereikbaar via het volgende e-mailadres: [email protected].

Voor meer informatie over Stichting Duurzaam USHC wordt verwezen naar het Beleidsplan (klik hier om te downloaden) en de Statuten (klik hier om te downloaden).

In een later stadium zullen op deze website ook de financiële jaarverslagen worden geplaatst.

 

Mede mogelijk gemaakt door:

 
TOP