Reglement

Hockey Code (reglement)

Graag vragen wij je aandacht voor de USHC Hockey Code. De Utrechtse Studenten Hockey Club is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. In het kader van de campagne ‘Sportiviteit en Respect’ vanuit de KNHB heeft de USHC een eigen Hockey Code opgesteld die aansluiting vindt met die campagne. Dat is onze basis voor het zo plezierig mogelijk vertoeven op de hockeyvelden der USHC. Hierbij hoort ook hoe wij met elkaar omgaan in en buiten het veld. Natuurlijk als speler, maar zeker ook als trainer, coach, captain en supporter. Veel plezier gewenst tijdens je hockeytijd bij de USHC en tot ziens op de velden!


Contributie 2022-2023

Hier kan je meer informatie vinden over de financiële zaken bij de USHC. Allereerst bedraagt de contributie €142 voor een spelend lid en €40 voor een trainingslid in het seizoen 2022-2023. Daarnaast zal de prestatietoeslag voor de selectieteams €24 zijn voor spelende leden en €18 voor trainingsleden uit selectieteams. Ook dien je bij Olympos een OlymPas aan te schaffen, deze kost voor Categorie A studenten: €140.


Boetes der USHC

Wanneer er onvoldoende saldo op je rekening staat dien je het bedrag voor USHC zelf voor 5 november over te maken, hierna volgt een boete van €17,50, na 18 november is de boete €35 en vanaf 2 december volgt een boete van €52,50 en een schorsing tot er betaald is.

Het inschrijfgeld is €60 voor zowel wedstrijd- als trainingsleden, dit bedrag moet voor 1 oktober betaald zijn, anders kunnen we je geen lid maken en mag je niet hockeyen.

Verder heeft ieder lid een OlymPas nodig om te mogen hockeyen, deze kan je kopen bij de balie in Olympos of online op www.olympos.nl. De OlymPas moet je voor 15 oktober aanschaffen, wanneer je hem tussen 15 oktober en 1 november aanschaft, krijg je een boete van €15, tussen 1 november en 15 november is de boete €30 en na 15 november krijg je een boete van €45 en een schorsing opgelegd totdat je in het bezit bent van deze pas.

Er zijn helaas meerdere redenen waarvoor de penningmeester je een boete kan opleggen:

- Het niet komen opdagen bij een fluitbeurt: €30

- Toch hockeyen op Olympos terwijl een lid geschorst is: €50

- Te laat uitschrijven: één zesde van de contributie per maand dat een lid te laat is met uitschrijven.

- Te laat of geen dispensatie aanvragen: 25% van de contributie

- KNHB boetes, o.a. voor kaarten en verkeerd ingevulde wedstrijdformulieren.

- Het dragen van een tenue dat afwijkt van het huidige tenue: €50.
> Vanaf het seizoen 2020-2021 mag alleen het clubtenue van de huidige leverancier, Indian Maharadja gedragen worden.

Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen? Stel ze gerust door te mailen naar


Afspraken rondom je eigen hockeyteam

Nu je deel uit gaat maken van een hockeyteam met veel spelers/speelsters wordt er van je verlangd dat je aanwezig zult zijn op de daarvoor bedoelde trainingen en wedstrijden. De trainers staan er namelijk niet voor niets. Zorg ervoor dat je minimaal 5 minuten voor aanvang op de hockeyvelden aanwezig bent, goed meedoet en met respect en sportiviteit met je medespelers omgaat. Zo kunnen je teamgenoten op je rekenen, zijn de trainers/coaches tevreden en wordt het hockeyen op USHC alleen maar leuker. Dit geldt dus ook voor de wedstrijden. USHC verwacht dat je bij de wedstrijden ruim voor aanvang aanwezig zult zijn. Ben je echter verhinderd; laat dat de captain/coach/trainer dan OP TIJD weten, het liefst twee dagen van tevoren. Zo voorkom je namelijk irritaties binnen het team!

Daarnaast ben je verplicht om in het officiële USHC tenue te spelen. Dit houdt in dat je een USHC polo draagt, een zwart rokje/broek met rode sokken draagt. De kosten hiervan zijn;

Polo €40,-

Broekje/rokje €38,50

Sokken €13,50

Het tenue wordt via Sunnycamp Zeist verkocht in de winkel of via de website.

Daarnaast zijn het dragen van scheenbeschermers verplicht (vastgelegd in het KNHB reglement) en raden wij het sterk aan om horloges en sieraden af te doen en je tanden te beschermen met een gebitsbeschermer. Petjes mogen ook niet gedragen worden door de spelers, evenals zonnebrillen. Jullie kunnen hier door de scheidsrechters en de bestuursleden op aangesproken worden.

 


Onsportiviteit/zwart spelen

Hockey is een teamsport. Benadeel je team dus niet met egoïstisch en asociaal gedrag; dit geldt voor de speler/trainer/coach en de supporter. Bij een overtreding van bovenstaande regels is het bestuur bij deze de partij die een sanctie aan de desbetreffende overtredende kan opleggen. Zwartspelen betekent ook asociaal gedrag. Je benadeelt de club financieel (onbetaald gebruik van de faciliteiten), je veroorzaakt verzekeringstechnische problemen in het geval van een ongeluk en je benadeelt het team. Het bestuur is de partij die hier een sanctie kan opleggen in samenspraak met de captain van het team die verantwoordelijk is voor de handhaving van de regels.


Opgelegde kaarten

Een groene kaart betekent een waarschuwing; deze kaart heeft geen gevolgen. Een of twee gele kaart(en) betekent een berichtgeving aan de club vanuit de KNHB. Drie keer geel betekent een geldboete van €12.50 en een mogelijke schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd. USHC zendt de boete door aan de KNHB. Een rode kaart betekent een schorsing en tevens een geldboete.

De maandag na de wedstrijd waarin je de rode kaart hebt ontvangen word je om 20:00 op Pnyx (Princetonplein 9, kamer 1.09) bij het bestuur verwacht.


Afspraken aangaande je lidmaatschap bij de USHC

Nu je lid gaat worden van een studenten hockeyvereniging ben je als ‘senior’ hockeyer VERPLICHT om je scheidsrechterskaart te gaan halen. De USHC biedt jou de mogelijkheid om je in te schrijven voor de cursussen die door USHC worden aangeboden. Hiervoor betaal je eenmalig €10,00. Ben je niet in het bezit van je scheidsrechterskaart en je hockeyt langer dan 1 jaar bij USHC dan kan het bestuur je schorsen tot het moment van het behalen van de scheidsrechterskaart.

Daarnaast leeft USHC van de actieve en vrijwillige studenten. Het is elk jaar ingewikkeld om een groep studenten alle fluitbeurten te laten verzorgen. Daarom is het beleid van USHC erop gericht dat iedereen die een kaart bezit twee of drie keer in het hockeyseizoen een fluitbeurt heeft. Een fluitbeurt bij het bestuur afkopen is verboden! Voor vervanging zorgen mag wel, mits je dit zelf coördineert. Kom jezelf of je vervanger niet opdagen op de fluitbeurt dan krijg je een boete van €30,- opgelegd welke betaald moet worden aan USHC. Dit betekent verder dat USHC nog een fluitbeurt van jou tegoed heeft en je dus nogmaals kan opstellen om te fluiten.


Olympos

Olympos (Stichting Mesa Cosa) beheert de velden van de USHC en biedt de leden van de USHC de mogelijkheid om gebruik te maken van de kleedruimtes, het keeperhok en de horecafaciliteiten in café Olympos. Je dient je naar de regels van de beheerders van Olympos te gedragen. Ga netjes met het barpersoneel om, laat geen afval achter op het buitenterras en binnen in het café, neem geen stoelen mee naar de hockeyvelden, roken mag alleen nog maar buiten, zet je fiets in de daarvoor bedoelde fietsenrekken en rijd met de auto stapvoets op het parkeerterrein.Ook hier staan respect en sportiviteit hoog in het vaandel. Zodra er zich problemen voor gaan doen, zullen de beheerders van Olympos passende maatregelen nemen. Laat het echter niet zover komen!


Olympospas

Ieder lid van USHC is verplicht om jaarlijks een Olympospas aan te schaffen. Deze variëren in kosten voor universitaire/HBO/MBO studenten en afgestudeerden. Let hier dus op! Haal je deze pas niet op tijd, dan is de Penningmeester gemachtigd om je maandelijks een boete op te leggen en deze te verhogen totdat de Olympospas is aangeschaft. Deze pas is noodzakelijk voor Olympos om zo de leden van USHC te herkennen. USHC krijgt hier bovendien subsidie voor die gebruikt zal worden om de hockey faciliteiten te financieren!


Dispensatie

De USHC is een studentenhockeyclub. Om overzicht te houden hoeveel studerende en werkende leden we hebben, is de dispensatieregeling ingevoerd. De dispensatieregeling houdt in dat elk lid dat niet langer studeert voor 1 mei dispensatie dient aan te vragen bij het Bestuur voor het volgende seizoen. Het bestuur beslist of er dispensatie wordt verleend aan het desbetreffende lid. Er wordt aan leden van de topteams in principe altijd dispensatie verleend, de rest van de aanvragen wordt per geval bekeken. Vanuit de Universiteit en Hogeschool Utrecht zijn wij verplicht dat 80% van onze leden studeert bij deze instellingen. De overige 20% mag ergens anders studeren of werken. We zijn dit verplicht voor het aanvragen van belangrijke subsidies en bestuursbeurzen. De afgelopen jaren is gebleken dat dit percentage niet of net wel gehaald is en dat de dispensatieregeling op deze manier geen garantie geeft of een lid wel of niet studeert. Bovendien is het niet controleerbaar of men wel studeert als men geen dispensatie aanvraagt. In dit beleid willen we dit probleem verhelpen, door een nieuwe regeling en controlepunt in te stellen. Voor meer informatie of een inzage in ons dispensatiebeleid mail naar [email protected]

 

Mede mogelijk gemaakt door:

 
TOP