IMG_2220A.JPG Heren2.jpg Scorebord+line-up (1).jpg IMG_2319.JPG Blokhut-D2.jpg IMG_2265.JPG SHOUT2016.jpg ES_8563a.jpg WSC_2965a.jpg Gala USHC 2017 H2.jpg
 

Reglementen

 

U.S.H.C. Hockey Code  

Graag vragen wij je aandacht voor de U.S.H.C. Hockey Code. De Utrechtse Studenten Hockey Club is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. In het kader van de campagne ‘Sportiviteit en Respect’ vanuit de KNHB heeft de U.S.H.C. een eigen Hockey Code opgesteld die aansluiting vindt met die campagne. Dat is onze basis voor het zo plezierig mogelijk vertoeven op de hockeyvelden der U.S.H.C.. Hierbij hoort ook hoe wij met elkaar omgaan in en buiten het veld. Natuurlijk als speler, maar zeker ook als trainer, coach, captain en supporter. Veel plezier gewenst tijdens je hockeytijd bij de U.S.H.C. en tot ziens op de velden!

 

Boetes der U.S.H.C.

Hier kan je meer informatie vinden over de financiële zaken bij de U.S.H.C.. Allereerst bedraagt de contributie €130 voor spelend lid en €33 voor een trainingslid in het seizoen 2016-2017. Daarnaast dien je bij Olympos een OlymPas aan te schaffen, deze kost voor Categorie A studenten: €125. Wanneer er onvoldoende saldo op je rekening staat dien je het bedrag voor U.S.H.C. zelf vóór 5 november over te maken, hierna volgt een boete van €17,50, na 18 november is de boete €35 en vanaf 2 december volgt een boete van €52,50 en een schorsing tot er betaald is.


Het inschrijfgeld is €60 voor zowel wedstrijd- als trainingsleden, dit bedrag moet voor 1 oktober betaald zijn, anders kunnen we je geen lid maken en mag je niet hockeyen. In deze 60 euro zitten ook de kosten voor het introductieweekend, welke op 26 en 27 augustus 2016 zal plaatsvinden. Meer informatie hierover zul je vanzelf ontvangen. 


Verder heeft ieder lid een OlymPas nodig om te mogen hockeyen, deze kan je kopen bij de balie in Olympos of online op www.olympos.nl. De OlymPas moet je voor 15 oktober 2016 aanschaffen, wanneer je hem tussen 15 oktober en 1 november aanschaft, krijg je een boete van €15, tussen 1 november en 15 november is de boete €30 en na 15 november krijg je een boete van €45 en een schorsing opgelegd totdat je in het bezit bent van deze pas.


Er zijn helaas meerdere redenen waarvoor de penningmeester je een boete kan opleggen:

- Het niet komen opdagen bij een fluitbeurt: €30

- Toch hockeyen op Olympos terwijl een lid geschorst is: €50

- Te laat uitschrijven: één zesde van de contributie per maand dat een lid te laat is met uitschrijven.

- KNHB boetes, o.a. voor kaarten en verkeerd ingevulde wedstrijdformulieren. 

- Boetes voor het niet, of te laat aanvragen van dispensatie.


Heb je naar aanleiding van dit nog vragen? Stel ze gerust door te mailen naar [email protected]Afspraken rondom je eigen hockeyteam

Nu je deel uit gaat maken van een hockeyteam met veel spelers/speelsters wordt er van je verlangd dat je aanwezig zult zijn op de daarvoor bedoelde trainingen en wedstrijden. De trainers staan er namelijk niet voor niets. Zorg ervoor dat je minimaal 5 minuten voor aanvang op de hockeyvelden aanwezig bent, goed meedoet en met respect en sportiviteit met je medespelers omgaat. Zo kunnen je teamgenoten op je rekenen, zijn de trainers/coaches tevreden en wordt het hockeyen op U.S.H.C. alleen maar leuker. Dit geldt dus ook voor de wedstrijden. U.S.H.C. verwacht dat je bij de wedstrijden ruim voor aanvang aanwezig zult zijn. Ben je echter verhinderd; laat dat de captain/coach/trainer dan OP TIJD weten, het liefst twee dagen van tevoren. Zo voorkom je namelijk irritaties binnen het team!

            Daarnaast ben je verplicht om in het officiële U.S.H.C. tenue te spelen. Dit houdt in dat je een U.S.H.C. polo draagt (welke te koop is bij het bestuur voor €35.00) en een zwart rokje/broek (€35.00met rode sokken (€12.50) draagt. Daarnaast zijn het dragen van scheenbeschermers verplicht (vastgelegd in het KNHB reglement) en raden wij het sterk aan om horloges en sieraden af te doen en je tanden te beschermen met een gebitsbeschermer. Petjes mogen ook niet gedragen worden door de spelers, evenals zonnebrillen. Jullie kunnen hier door de scheidsrechters en de bestuursleden op aangesproken worden.

 

Onsportiviteit/zwart spelen

Hockey is een teamsport. Benadeel je team dus niet met egoïstisch en asociaal gedrag; dit geldt voor de speler/trainer/coach en de supporter. Bij een overtreding van bovenstaande regels is het bestuur bij deze de partij die een sanctie aan de desbetreffende overtredende kan opleggen.

            Zwartspelen betekent ook asociaal gedrag. Je benadeelt de club financieel (onbetaald gebruik van de faciliteiten), je veroorzaakt verzekeringstechnische problemen in het geval van een ongeluk en je benadeelt het team. Het bestuur is de partij die hier een sanctie kan opleggen in samenspraak met de captain van het team die verantwoordelijk is voor de handhaving van de regels.

 

Opgelegde  kaarten

Een groene kaart betekent een waarschuwing; deze kaart heeft geen gevolgen. Een of twee gele kaart(en) betekent een berichtgeving aan de club vanuit de KNHB. Drie keer geel betekent een geldboete van €12.50 en een mogelijke schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd. U.S.H.C. zendt de boete door aan de KNHB. Een rode kaart betekent een schorsing en tevens een geldboete. 

De maandag na de wedstrijd waarin je de rode kaart hebt ontvangen word je om 20:00 op Pnyx (Achter de Dom, 25) bij het bestuur verwacht.

 

Afspraken aangaande je lidmaatschap bij U.S.H.C.

Nu je lid gaat worden van een studenten hockeyvereniging ben je als ‘senior’ hockeyer VERPLICHT om je scheidsrechterskaart te gaan halen. U.S.H.C. biedt jou de mogelijkheid om je in te schrijven voor de cursussen die door U.S.H.C. worden aangeboden. Hiervoor betaal je eenmalig €10,00. Ben je niet in het bezit van je scheidsrechterskaart en je hockeyt langer dan 1 jaar bij U.S.H.C. dan kan het bestuur je schorsen tot het moment van het behalen van de scheidsrechterskaart.            Daarnaast leeft U.S.H.C. van de actieve en vrijwillige studenten. Het is elk jaar ingewikkeld om een groep studenten alle fluitbeurten te laten verzorgen. Daarom is het beleid van U.S.H.C. erop gericht dat iedereen die een kaart bezit twee of drie keer in het hockeyseizoen een fluitbeurt heeft. Een fluitbeurt bij het bestuur afkopen is verboden! Voor vervanging zorgen mag wel, mits je dit zelf coördineert. Kom jezelf of je vervanger niet opdagen op de fluitbeurt dan krijg je een boete van €30,- opgelegd welke betaald moet worden aan U.S.H.C.. Dit betekent verder dat U.S.H.C. nog een fluitbeurt van jou tegoed heeft en je dus nogmaals kan opstellen om te fluiten.

 

Contributie en boetebetalingen

Elk hockeyseizoen wordt er in de digitale/papieren StickPraet door de Penningmeester der U.S.H.C. aangekondigd in welke week de jaarlijkse hockeycontributie van de door jou opgegeven rekening wordt afgeschreven. Hiervoor moet er voldoende saldo op de bedoelde rekening aanwezig zijn, waardoor de automatische incasso door de bank zonder problemen geïnd kan worden. Mocht de contributie volgens jou nog niet geïnd zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Penningmeester en overleg in hoeverre het raadzaam is om de contributie dan zelf over te maken op het rekeningnummer van U.S.H.C.. Zodra zich er problemen voor gaan doen en enig contact met jou en de Penningmeester ontbreekt, is de Penningmeester gemachtigd om een boete van wanbetaling boven op de contributie te leggen. Houd dus echt goed in de gaten of de jaarlijkse contributie in de daarvoor aangestelde week daadwerkelijk is afgeschreven cq. overgemaakt. Anders is het contacten van de Penningmeester de enige juiste handeling!

 

Olympos

Olympos (Stichting Mesa Cosa) beheert de velden van U.S.H.C. en biedt de leden van U.S.H.C. de mogelijkheid om gebruik te maken van de kleedruimtes, het keeperhok en de horecafaciliteiten in café Olympos. Je dient je naar de regels van de beheerders van Olympos te gedragen. Ga netjes met het barpersoneel om, laat geen afval achter op het buitenterras en binnen in het café, neem geen stoelen mee naar de hockeyvelden, roken mag alleen nog maar buiten, zet je fiets in de daarvoor bedoelde fietsenrekken en rijd met de auto stapvoets op het parkeerterrein.Ook hier staan respect en sportiviteit hoog in het vaandel. Zodra er zich problemen voor gaan doen, zullen de beheerders van Olympos passende maatregelen nemen. Laat het echter niet zover komen! 

 

Olympospas

Ieder lid van U.S.H.C. is verplicht om jaarlijks een Olympospas aan te schaffen. Deze variëren in kosten voor universitaire/HBO/MBO studenten en afgestudeerden. Let hier dus op! Haal je deze pas niet op tijd, dan is de Penningmeester gemachtigd om je maandelijks een boete op te leggen en deze te verhogen totdat de Olympospas is aangeschaft. Deze pas is noodzakelijk voor Olympos om zo de leden van U.S.H.C. te herkennen. U.S.H.C. krijgt hier bovendien subsidie voor die gebruikt zal worden om de hockey faciliteiten te financieren!


 

Dispensatie

De U.S.H.C. is een studentenhockeyclub. Om overzicht te houden hoeveel studerende en werkende leden we hebben, is de dispensatieregeling ingevoerd. De dispensatieregeling houdt in dat elk lid dat niet langer studeert voor 1 mei dispensatie dient aan te vragen bij het Bestuur voor het volgende seizoen. Het bestuur beslist of er dispensatie wordt verleend aan het desbetreffende lid. Er wordt aan leden van de topteams in principe altijd dispensatie verleend, de rest van de aanvragen wordt per geval bekeken. Vanuit de Universiteit en Hogeschool Utrecht zijn wij verplicht dat 80% van onze leden studeert bij deze instellingen. De overige 20% mag ergens anders studeren of werken. We zijn dit verplicht voor het aanvragen van belangrijke subsidies en bestuursbeurzen. De afgelopen jaren is gebleken dat dit percentage niet of net wel gehaald is en dat de dispensatieregeling op deze manier geen garantie geeft of een lid wel of niet studeert. Bovendien is het niet controleerbaar of men wel studeert als men geen dispensatie aanvraagt. In dit beleid willen we dit probleem verhelpen, door een nieuwe regeling en controlepunt in te stellen. 

Voor meer informatie of een inzage in ons dispensatiebeleid mail naar [email protected]